Se filmen
Se filmen

Taxi kan bidra till klimatmålet 2030

Sveriges klimatmål är att transporternas utsläpp ska minska med 70 procent till år 2030. För att nå det målet måste bilarna bli mer miljövänliga och framför allt bli färre. Frågan är hur förändringen ska gå till? Många behöver egen bil i det dagliga livet, men det finns också en stor grupp som skulle kunna ersätta den egna bilen med kollektivtrafik, hyrbil och taxi – bra för både plånbok och miljö.

Fem skäl att gå från bilägare
till miljösmart resenär:

1

Färre bilar ger mindre trängsel

En stor fördel med att minska andelen privata bilar är att framkomligheten i städerna ökar. Med mindre trängsel och köer minskar också onödiga utsläpp.

Läs mer

Transporter och kollektivtrafik kommer att rulla smidigare, vilket ökar framkomligheten för alla. Med färre bilar behöver vi inte bygga ut vägnätet i samma utsträckning, utan pengarna kan satsas på bredare cykelbanor och fler kollektivkörfält. Färre bilar betyder också ett minskat behov av parkeringsplatser på gator och torg.

Nya bostadsprojekt kommer bli billigare utan dyra garage och parkeringsplatser. Idag kostar bara garagen 500 000 kr/bilplats, något som drabbar alla i form av högre bostadspriser.

2

Mindre klimatpåverkan

För att nå klimatmålen måste färre bilar utnyttjas mer effektivt. Då klarar vi resebehoven samtidigt som vi bidrar till att drastiskt minska klimatpåverkan.

Läs mer

En genomsnittlig privatbil används väldigt lite. Faktum är att den i snitt står parkerad i mer än 23 timmar av dygnet.

Det låter kanske bra för miljön, men eftersom tillverkningen står för ca 25% av bilens totala klimatpåverkan, är det faktiskt negativt att bilar rullar lite. Eldrivna bilar är mer klimatsmarta i drift, men även de har gjort ett klimatavtryck i samma ögonblick som de rullar ut från fabriken.

En taxi som utnyttjas effektivt kan ersätta upp till 50 bilresor/dag, eller i snitt 20 privatbilar. Hyrbilar och bilpooler är andra exempel på hur man kan dela/nyttja färre bilar.

3

Större andel klimatbättre bilar

Att minska det totala antalet bilar kommer att göra störst skillnad för klimatet, men det är också viktigt att bilar som rullar är utrustade med den senaste tekniken.

Läs mer

Taxibilar som rullar varje dag har en livslängd på drygt 3 år. Det gör att taxibilsflottan är betydligt modernare än genomsnittsbilen och därmed är betydligt mer klimatsmart än genomsnittsbilen. Taxiföretagen fordonsflotta i storstäderna ställer om till eldrift i snabb takt.

4

Billigare än att ha egen bil

Många tycker att taxi är dyrt. Men om du räknar efter är chansen stor att du kommer att upptäcka att det du sparar på att inte ha egen bil tar dig långt.

Läs mer

Hur bekvämt det än är med bil så finns en hel del tråkiga saker också. Den ska servas, tvättas, parkeras, besiktigas, tankas och repareras. Saker som inte bara tar tid, utan även kostar mycket pengar.

Den genomsnittliga årskostnaden för en ny bil är ca 150 000 kr/år, när man räknar in allt från värdeminskning och slitage till parkering och drivmedel.

Beroende på dina transportbehov så kan det löna sig att ersätta bilen med delad mobilitet: kollektivtrafik och hyrbil en månad/år. Kostnad cirka 21 000 kr/år.

För mellanskillnaden jämfört med att äga en egen bil och att välja delad mobilitet räcker pengarna då till ca 30 taxiresor/månad.*

 

*Till en kostnad om 385 kr för sträckan 16 km som är genomsnittslängden på en taxiresa.

5

Taxi är en del av kollektivtrafiken

Kollektivt resande och delning av våra resurser är de viktigaste nycklarna till att minska beroendet av bilar. För att hela resan ska fungera från dörr till dörr måste den ordinarie kollektivtrafiken förstärkas och kompletteras med fungerande alternativ till att köra egen bil.

Läs mer

Med taxi som en del av kollektivtrafiken blir det möjligt att avstå egen bil – jobbtaxi, aktivitetstaxi, shoppingtaxi, pendlartaxi. Något som du dessutom kan dela med grannar och vänner för en smartare resa.

Vilka är Svenska Taxiförbundet?

Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag. Konkurrens på lika villkor och ett ökat miljö- och trafiksäkerhetsarbete inom taxinäringen är exempel på frågor som Förbundet driver. Förbundet arbetar också aktivt för att modernisera kollektivtrafiken och därmed bidra till en hållbar tillväxt för Sverige.

Läs mer